Why Sweden was ready for Metoo

Author: Signe Svallfors, PhD student in Demography at Stockholm University and active in RFSU (the Swedish Association for Sexuality Education, IPPF Sweden) No-one can have missed the massive wave of societal debate on sexual violence and harrassment against women that awakened in October 2017 through Metoo. The campaign has gained such global impact that debaters … Mer Why Sweden was ready for Metoo

Därför var Sverige redo för Metoo

Av: Signe Svallfors, doktorand i sociologisk demografi vid Stockholms universitet och aktiv i RFSU Stockholm Ingen kan ha missat den flodvåg till samhällsdebatt om sexuella övergrepp och trakasserier som vaknade i oktober 2017 genom Metoo. Kampanjen har fått sådant genomslag globalt att debattörer börjat tala om en feministisk revolution. I Sverige har uppslutningen kring Metoo … Mer Därför var Sverige redo för Metoo