Om

Socio(blog) är en forskarblogg i sociologi och demografi som drivs av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer om bloggen här.