Varför gifta sig med en gift man? Bättre äktenskapliga utsikter för barn i Etiopien vars far har flera fruar

Av: Caroline Uggla Att ha en mor som är gift med en man som har minst en fru till – det vill säga polygamt gift – kan vara bättre än att ha föräldrar som är monogamt gifta för en del barn i Etiopien. I alla fall om man tittar på faktorer som barnadödlighet, utbildning och … Mer Varför gifta sig med en gift man? Bättre äktenskapliga utsikter för barn i Etiopien vars far har flera fruar

Why marry a married man? Better marriage prospects for children in Ethiopia whose dad has several wives

Author: Caroline Uggla Having a mother who is married to a man who has at least one other wife – that is, polygynously married – can be better than having parents who are married monogamously for some children in Ethiopia. At least for outcomes such as child survival, education and marriage. But how children fare … Mer Why marry a married man? Better marriage prospects for children in Ethiopia whose dad has several wives

Why Sweden was ready for Metoo

Author: Signe Svallfors, PhD student in Demography at Stockholm University and active in RFSU (the Swedish Association for Sexuality Education, IPPF Sweden) No-one can have missed the massive wave of societal debate on sexual violence and harrassment against women that awakened in October 2017 through Metoo. The campaign has gained such global impact that debaters … Mer Why Sweden was ready for Metoo

Därför var Sverige redo för Metoo

Av: Signe Svallfors, doktorand i sociologisk demografi vid Stockholms universitet och aktiv i RFSU Stockholm Ingen kan ha missat den flodvåg till samhällsdebatt om sexuella övergrepp och trakasserier som vaknade i oktober 2017 genom Metoo. Kampanjen har fått sådant genomslag globalt att debattörer börjat tala om en feministisk revolution. I Sverige har uppslutningen kring Metoo … Mer Därför var Sverige redo för Metoo

Vad betyder Metoo ur ett sociologiskt perspektiv?

Det var inte accepterat med övergrepp innan Metoo, men nu är det inte heller accepterat att sopa dem under mattan. Det som händer nu får stort medialt utrymme, men kommer förändringar ske även på lång sikt? Kommer strukturer som leder till övergrepp att förändras? Sociologers uppgift är att studera samhällsutvecklingen, däribland strukturer. Det arbetet bör leda till underlag som kan användas för att bättre förstå vad som orsakar samhällsproblem och för att underbygga beslut om åtgärder. I diskussioner om långsiktiga förändringar är därför en grundläggande fråga som sällan ställs; vad är egentligen en struktur? … Mer Vad betyder Metoo ur ett sociologiskt perspektiv?