New research project on crime and victimization across life

  Author: Gerda Neyer Dr. Amber L. Beckley recently received a 3-year research grant from Riksbankens Jubileumsfond to study ”Childhood psychosocial and environmental predictors of crime and victimization across life”. (2.875 mil kr). Dr Gerda Neyer sat down to talk about her research project. Gerda Neyer: You received a grant to study how childhood experiences … Mer New research project on crime and victimization across life

Liten ökad risk att en äldre kvinna går i pension när en av hennes föräldrar dör

Huruvida föräldrarna är i livet eller ej har en liten ­– men märkbar – inverkan på när en äldre person född i Sverige går i pension. Det visar en ny studie i demografi av Linda Kridahl och Merril Silverstein.  Studien bygger på analyser av registerdata (statistik) över personer födda i Sverige mellan 1940-1945. Enligt studien … Mer Liten ökad risk att en äldre kvinna går i pension när en av hennes föräldrar dör

Teaterprojektet kan ses som en föregångare till #metoo i Sverige

”Att gestalta kön” var ett projekt kring genusfrågor som genomfördes 2007-2009 vid högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare. Enligt Anna Lund, forskare i sociologi, kan projektet ses som en föregångare till #metoo-rörelsen i Sverige. Men vilka känslor väckte projektet hos studenter och lärare? Och vilken typ av motstånd mötte projektet från de deltagare som var … Mer Teaterprojektet kan ses som en föregångare till #metoo i Sverige

New member of the Department of Sociology studies race, ethnicity, and immigrant inclusion

Author: Amber Beckley Dr. Andrea Voyer is a newly appointed associate professor (In Swedish: docent) at the Sociology Department. Her work focuses on processes of social inclusion and exclusion on the basis of immigration, race, and class. I sat down with Andrea to ask her about what brought her to SU and her research agenda. … Mer New member of the Department of Sociology studies race, ethnicity, and immigrant inclusion

New research project on segregation in Sweden

Author: Amber Beckley  Dr. Bo Malmberg, of the Department of Human Geography at Stockholm University, is the Principal Investigator of the research program “The Neighborhood Revisited: Spatial polarization and social cohesion in contemporary Sweden” which received 40.24 million kronor from Riksbankens Jubileumsfond (The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences). This is a 6-year research … Mer New research project on segregation in Sweden

Perhevapaakiintiöillä voidaan lisätä isien vapaiden käyttöä myös maahanmuuttajaperheissä

Maahanmuuttajaisät käyttävät vapaita yleisemmin Ruotsissa kuin Suomessa, mikä johtuu osittain perhevapaajärjestelmien eroista maiden välillä. Lisäksi maahanmuuttajaperheet Suomessa vievät yli kolmivuotiaat sisarukset yleisemmin varhaiskasvatukseen kuin kantaväestön perheet, mikä todennäköisesti kertoo pyrkimyksestä edesauttaa lapsen kotoutumista, ilmenee Helsingin yliopistossa tarkastetusta väitöstutkimuksesta. … Mer Perhevapaakiintiöillä voidaan lisätä isien vapaiden käyttöä myös maahanmuuttajaperheissä

Utlandsfödda pappor i Sverige använder mer föräldraledighet än utlandsfödda pappor i Finland

Resultaten stödjer slutsatsen att familjepolitiken i landet som en blir förälder i spelar stor roll – en större roll än attityder till föräldraledighet som troligen befästs tidigare i livet. Detta eftersom papporna tar ut ledighet mer i likhet med infödda pappor än i linje med sitt gamla hemland. Men helt fria från det gamla hemlandets normer är utlandsfödda pappor som flyttat mellan Finland och Sverige inte. … Mer Utlandsfödda pappor i Sverige använder mer föräldraledighet än utlandsfödda pappor i Finland