Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer

Av: Magnus Bygren När kvinnor blir mammor stagnerar deras inkomstutveckling och de halkar efter män i chanser att avancera till chefspositioner. Ofta lyfts diskriminering fram som en möjlig förklaring till att kvinnor karriärmässigt halkar efter män när de blivit föräldrar. Att diskriminering förekommer i enskilda fall kan vi vara rätt säkra på, men frågan är … Mer Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer

How parental background is connected with children’s pathways into adult life

Author: Outi Sirniö Labor market integration and family formation patterns are considered the key life events in the transition to adulthood. In our recent study, we show that not only single events during early adulthood, but also life courses as a whole are differentiated by childhood living conditions. Children brought up in families with high … Mer How parental background is connected with children’s pathways into adult life

Perhetausta ennustaa aikuistumisen polkuja

Outi Sirniö Kouluttautuminen, työelämään siirtyminen ja perheellistyminen ovat merkittäviä siirtymiä aikuistumisen elämänvaiheessa. Aikuistumista ja aikuisena saavutettua yhteiskunnallista asemaa tutkitaan usein yksittäisiä siirtymiä ja saavutuksia tarkastelemalla. Tuore tutkimuksemme osoittaa, että myös itse aikuistumisen polut eroavat perhetaustan mukaan. Hyväosaisten perheiden lasten polut aikuisuuteen ovat suotuisampia kuin vähäosaisten perheiden lasten aikuistumisen vaiheet. Vaikka nuorilla onkin yhä enemmän vapautta tehdä … Mer Perhetausta ennustaa aikuistumisen polkuja