Why do some stroke patients live longer than others?

The Stockholm University Demography Unit, SUDA, at the Department of Sociology recently invited Anna Meyer to give a talk on her award-winning master’s thesis, “Having children is associated with a longer survival after ischemic stroke. A population-based cohort study of 62,580 Swedes over the age of 65.” … Mer Why do some stroke patients live longer than others?

Meet our new blog editors – introducing Amber Beckley and Allison Geerts

Dr. Amber Beckley and PhD Student Allison Geerts recently became the two new editors of this blog. Along with communicator Leila Zoubir who has worked with Socioblog since it’s start in 2017, they will provide the blog with content in the forms of interviews, summaries of own research, comments etc. Dr. Amber Beckley studies the … Mer Meet our new blog editors – introducing Amber Beckley and Allison Geerts

Barn till kultureliten och den ekonomiska eliten väljer olika utbildningar

  Av: Max Thaning och Martin Hällsten I en nyligen publicerad studie kan vi, Martin Hällsten och Max Thaning, visa hur föräldrars sociala bakgrund spelar en betydande roll för deras barns utbildningsval till både gymnasium och högskola. Nytt för den här studien är att vi granskar utbildningsojämlikheten utifrån dels hur föräldrars resurser – yrke, inkomst, … Mer Barn till kultureliten och den ekonomiska eliten väljer olika utbildningar

Empowerment på arbetsplatsen kan påverka informella kontrakt – och leda till uppsägningar

  Av: Linda Weidenstedt Frågan om varför anställda vill byta jobb är viktig för företag som vill förbli konkurrenskraftiga. Så kallade informella eller psykologiska kontrakt, som innehåller osynliga, outtalade förväntningar och åtaganden som anställda har gentemot sina arbetsgivare och vice versa, har betydelse för ifall anställda säger upp sig. Det argumenteras ofta att när ett … Mer Empowerment på arbetsplatsen kan påverka informella kontrakt – och leda till uppsägningar