Varför finns det så många ensamhushåll i Sverige?

Av: Gunnar Andersson Det finns en hel del nyfikenhet utanför Sverige över statistik över andelen ensamhushåll i det här landet. När man jämför statistik mellan olika länder tenderar Sverige att framstå som något av ett land av ensamvargar, där många människor bor ensamma. Temat har också uppmärksammats i Erik Gandinis film ”The Swedish story of … Mer Varför finns det så många ensamhushåll i Sverige?

Why are there so many single households in Sweden?

Author: Gunnar Andersson There seems to be some curiosity outside Sweden over the statistics on single households in this country. Comparable statistics tend to suggest that Sweden is a country of lone wolves, with a lot of people living as singles in households of their own. The theme has also been on display in film, … Mer Why are there so many single households in Sweden?

Använder separerade föräldrar föräldrapenning mer eller mindre jämställt?

Av: Ann-Zofie Duvander Separerade föräldrar använder färre föräldrapenningdagar. Både pappor och mammor använder färre dagar och främst tidiga separationer är förknippade med mindre uttag. Det här leder till att barn till separerade föräldrar får mindre tillgång till sina föräldralediga föräldrar, och därmed troligen mindre tid med dem. Vi har över tid sett en ökad jämställdhet … Mer Använder separerade föräldrar föräldrapenning mer eller mindre jämställt?

Varför gifta sig med en gift man? Bättre äktenskapliga utsikter för barn i Etiopien vars far har flera fruar

Av: Caroline Uggla Att ha en mor som är gift med en man som har minst en fru till – det vill säga polygamt gift – kan vara bättre än att ha föräldrar som är monogamt gifta för en del barn i Etiopien. I alla fall om man tittar på faktorer som barnadödlighet, utbildning och … Mer Varför gifta sig med en gift man? Bättre äktenskapliga utsikter för barn i Etiopien vars far har flera fruar

Why marry a married man? Better marriage prospects for children in Ethiopia whose dad has several wives

Author: Caroline Uggla Having a mother who is married to a man who has at least one other wife – that is, polygynously married – can be better than having parents who are married monogamously for some children in Ethiopia. At least for outcomes such as child survival, education and marriage. But how children fare … Mer Why marry a married man? Better marriage prospects for children in Ethiopia whose dad has several wives