Ny bok om demografi på svenska av forskare vid vår demografiska avdelning

demografibok2Av: Gunnar Andersson, Ann-Zofie Duvander, Jani Turunen Nu släpps den första heltäckande kursboken om demografi, befolkningsstudier, på svenska. Boken, ”Demografi – befolkningsperspektiv på samhället”, är skriven av forskare vid demografiska avdelningen (SUDA) vid Stockholms universitet och visar på bredden i samtida forskning om befolkning och samhälle.

Demografi betyder studiet av befolkningen – dess storlek, sammansättning och förändring. En viktig del är insamling, bearbetning och analys av befolkningsdata. Ämnet är relevant för de flesta samhällsvetenskaper liksom för medicin och hälsovetenskap. Demografiska förändringar hänger nära samman med annan samhällsutveckling och demografi utgör därför grunden för mycken samhällsplanering.

Ur svensk synvinkel är demografi särskilt intressant av två anledningar. Dels är Sverige och Norden ofta först med att uppleva många familjedemografiska trender som exempelvis samboende, ökat antal skilsmässor, växelvis boende för barn till separerade föräldrar, dessa trender sprider sig ofta till andra delar av världen.

Dessutom har Sverige sedan 1700-talet fört detaljerad statistik över befolkningen, genom Statistiska centralbyrån och dess föregångare Tabellverket. På så sätt finns det i Sverige tillgång till förstklassiga registerdata över långa tidsperioder, vilket gör det möjligt att forska på stora datamängder och dra slutsatser om vad som händer i samhället på en befolkningsnivå.

Samtidigt är demografi ett litet ämne, vilket gör det beroende av vilka personer som är verksamma forskare inom området. Men – från att ha varit ett fåtal eldsjälar inom demografiämnet såsom Erland Hofsten, Jan Hoem, Elizabeth Thomson, Tommy Bengtsson, Eva Bernhardt med flera är vi nu en grupp demografer som täcker upp hela spektrat av ämnet.

Det gör avtryck i den nya boken – tidigare var demografin i Stockholm framförallt inriktad på familjeforskning, men nu har Stockholms universitets demografiska avdelning åstadkommit ett brett forskningsfält där de många dimensionerna av demografi finns representerade.

Kursboken ”Demografi – befolkningsperspektiv på samhället”, går igenom hur Sverige gick från ett utvandrings- till ett invandringsland; hur det ser ut med ojämlikheter i dödlighet; vilka som får barn eller inte, och hur åldersstrukturen i samhället påverkar ekonomin. Senast det släpptes en kursbok i ämnet på svenska var 1969 i och med Erland Hofstens ”Demografins grunder: hur man producerar och analyserar statistiska data om folkmängd och folkökning” som framförallt var en metodbok.

Den nu aktuella boken tar i stället ett helhetsgrepp på området och ger en översikt över både demografiska metoder och befolkningsperspektiv på samhället. Befolkningsperspektivet innebär att boken beskriver demografiska processer som barnafödande, dödlighet och migration och hur de relaterar till annan utveckling i samhället – och omvänt, hur de demografiska processerna påverkar samhället.

Båda redaktörerna till boken – Ann-Zofie Duvander och Jani Turunen – liksom kapitelförfattarna är på olika sätt knutna till Sociologiska institutionen och dess demografiska avdelning. Boken riktar sig till studenter inom många ämnen där demografisk grundkunskap ingår, men även till andra som är intresserade av befolkningsutveckling.

Läs mer om vår forskning i demografi här!

Bokrelease 7 december – läs mer här.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s