Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden

Av: Martin Kolk och Martin Hällsten Släktskap långt tillbaka i tiden påverkar om en person i Sverige skaffar universitetsutbildning eller inte. Det yrke som en person född i Sverige på 1800-talet hade, påverkar hur många av deras barnbarnsbarn som har en universitetsutbildning, visar en ny studie i demografi.

Samhällsvetare har länge vetat att föräldrars resurser och bakgrund är av stor betydelse för hur det går i livet för barn. Alltmer forskning tyder på att även sociala förhållanden längre tillbaka i tiden påverkar livschanser. Mor- och farföräldrars levnadsvillkor, liksom deras föräldrars, har en inverkan på människor som lever nu. Detta har gjort att fler forskare på senare tid har intresserat sig för frågan om hur tidigare generationer och släktskap påverkar livschanser för kvinnor och män.

1833044-skelleftea-landskyrka
Skellefteå landskyrka 2011. Foto: Mostphotos.

Genom att använda registerdata från mitten av 1800-talet undersökte vi (Martin Kolk och Martin Hällsten) kvinnor och män födda 1860-1879 i Skellefteå och ställde frågan hur många av deras barnbarnsbarn som hade en universitetsutbildning. Detta var möjligt genom att koppla ihop husförhörslängder, födelse- och dopböcker, och församlingsböcker från Skellefteåregionen med anonymiserade administrativa register från SCB. På så sätt kunde vi följa de äldre generationerna via deras nu levande släktingar över hela Sverige.Den här studien tyder på att tidigare generationers levnadsvillkor påverkar nu levande släktingars livschanser. Det finns ett tydligt samband mellan det yrke som en person född på mitten av 1800-talet hade, och hur stor andel av dess barnbarnsbarn som har en universitetsutbildning. Andelen barnbarnsbarn med universitetsutbildning var 10 procent högre bland kvinnor och män med yrken med högst status – i huvudsak kvinnor och män som var statstjänstemän, arbetade för kyrkan eller var lärare födda 1860-1879, jämfört med män och kvinnor som var icke-jordägande lantbruksarbetare.

Vi har även tittat på antalet barnbarnsbarn. Frågeställningen är intressant ur ett evolutionärt perspektiv, men även för att förstå hur släktskap påverkar livschanser. Om stora delar av befolkningen härstammar från vissa mindre grupper i befolkningen, så kommer deras yrken och status ha större påverkan på framtida generationer. Studien visar på stora skillnader i antalet efterföljande släktingar utslaget över många generationer – fem personer hade över 80 barnbarnsbarn, medan fem procent helt saknade nu levande släktingar. En mycket stor andel av invånarna i ett specifikt samhälle delar samma äldre släktingar (gammelfar-/morföräldrar). Med andra ord är det ett litet antal män och kvinnor som har många barn och barnbarn som är ursprunget till de flesta personer i framtida generationer. Så är det sannolikt även för män och kvinnor i dagens samhälle, även om vi behöver vänta 100 år för att veta vilka unga vuxna idag som får flest barnbarn och barnbarnsbarn.

Studien visar också att utbildningsframgång är kopplad till när de nu levande släktingarna föddes, vilket speglar hur möjligheten till högre utbildning har förbättrats över tid i Sverige. För att förstå hur släktskap påverkar livschanser i dagens Sverige, är det viktigt att ta hänsyn både till hur barnafödande förändrats, samt vid vilken tidpunkt släktingar föddes.

Resultaten speglar också de stora förändringar som skett i Sverige när det gäller ekonomisk utveckling, vilket märks inte minst på att de flesta av individerna från 1800-talet var jordbrukare.

Referens

Martin Kolk and Martin Hällsten (2017) “Demographic and educational success of lineages in northern Sweden”, Population and Development Review, 43(3): 491–51.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s