Terrorattacker kan öka boendesegregeringen – men bara under en kortare period

Vi argumenterar för att terrorattacken i Madrid den 11 mars 2004 först ledde till ett tydligt skifte i attityder gentemot invandrare med arabiskt ursprung, och att detta skifte påverkade invandringsmönstret hos befolkningen med arabiskt ursprung inom och till Spanien. Detta ledde i sin tur till en betydande tillbakagång av integrationen av invandrare med arabiskt ursprung i Spanien. Vår analys påvisar ett tydligt skifte i hur migrationsmönstren såg ut före och efter bombningarna 2004. Med hjälp av empiriska data kan vi belägga att de här förändringarna inte var permanenta utan temporära, vilket i sig är ett tecken på samhällets motståndskraft mot terrorattacker. … Mer Terrorattacker kan öka boendesegregeringen – men bara under en kortare period

Terrorist attacks can lead to increased ethnic segregation – but only for a short while

Authors: Christofer Edling, Jens Rydgren and Rickard Sandell After suffering terrorist attacks cities like Stockholm, London, Paris, Barcelona, Madrid, Berlin, New York, among others, reacted in the same way: by returning to normality as fast as possible. However, resilience is often an attribute made by journalists covering the aftermath of attacks. Scientific evidence of resilience … Mer Terrorist attacks can lead to increased ethnic segregation – but only for a short while

Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer

Av: Magnus Bygren När kvinnor blir mammor stagnerar deras inkomstutveckling och de halkar efter män i chanser att avancera till chefspositioner. Ofta lyfts diskriminering fram som en möjlig förklaring till att kvinnor karriärmässigt halkar efter män när de blivit föräldrar. Att diskriminering förekommer i enskilda fall kan vi vara rätt säkra på, men frågan är … Mer Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer

How parental background is connected with children’s pathways into adult life

Author: Outi Sirniö Labor market integration and family formation patterns are considered the key life events in the transition to adulthood. In our recent study, we show that not only single events during early adulthood, but also life courses as a whole are differentiated by childhood living conditions. Children brought up in families with high … Mer How parental background is connected with children’s pathways into adult life

Perhetausta ennustaa aikuistumisen polkuja

Outi Sirniö Kouluttautuminen, työelämään siirtyminen ja perheellistyminen ovat merkittäviä siirtymiä aikuistumisen elämänvaiheessa. Aikuistumista ja aikuisena saavutettua yhteiskunnallista asemaa tutkitaan usein yksittäisiä siirtymiä ja saavutuksia tarkastelemalla. Tuore tutkimuksemme osoittaa, että myös itse aikuistumisen polut eroavat perhetaustan mukaan. Hyväosaisten perheiden lasten polut aikuisuuteen ovat suotuisampia kuin vähäosaisten perheiden lasten aikuistumisen vaiheet. Vaikka nuorilla onkin yhä enemmän vapautta tehdä … Mer Perhetausta ennustaa aikuistumisen polkuja

Höga ambitioner och brist på kontakter kan vara en hälsorisk

Av: Alexander Miething Unga vuxna med utländsk bakgrund drabbas oftare av psykisk ohälsa än jämnåriga med svenskfödda föräldrar. I synnerhet upplever unga vuxna med föräldrar födda i Iran oftare depressiva symtom. Förklaringen kan ligga i en kombination av ambitioner och brist på kontaktnät, visar vår nya sociologiska studie. Att människors psykiska hälsa påverkas av både … Mer Höga ambitioner och brist på kontakter kan vara en hälsorisk

High ambitions but lacking contacts can be a health risk

Author: Alexander Miething Young adults with non-Swedish background suffer more often from worse mental health than their peers without immigrant background. In particular, young adults with Iranian parents experience depressive symptoms more often. This can be explained by a combination of high ambitions and lacking certain occupational contacts. These are the results of a new … Mer High ambitions but lacking contacts can be a health risk