New research project on segregation in Sweden

Author: Amber Beckley  Dr. Bo Malmberg, of the Department of Human Geography at Stockholm University, is the Principal Investigator of the research program “The Neighborhood Revisited: Spatial polarization and social cohesion in contemporary Sweden” which received 40.24 million kronor from Riksbankens Jubileumsfond (The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences). This is a 6-year research … Mer New research project on segregation in Sweden

Perhevapaakiintiöillä voidaan lisätä isien vapaiden käyttöä myös maahanmuuttajaperheissä

Maahanmuuttajaisät käyttävät vapaita yleisemmin Ruotsissa kuin Suomessa, mikä johtuu osittain perhevapaajärjestelmien eroista maiden välillä. Lisäksi maahanmuuttajaperheet Suomessa vievät yli kolmivuotiaat sisarukset yleisemmin varhaiskasvatukseen kuin kantaväestön perheet, mikä todennäköisesti kertoo pyrkimyksestä edesauttaa lapsen kotoutumista, ilmenee Helsingin yliopistossa tarkastetusta väitöstutkimuksesta. … Mer Perhevapaakiintiöillä voidaan lisätä isien vapaiden käyttöä myös maahanmuuttajaperheissä

Utlandsfödda pappor i Sverige använder mer föräldraledighet än utlandsfödda pappor i Finland

Resultaten stödjer slutsatsen att familjepolitiken i landet som en blir förälder i spelar stor roll – en större roll än attityder till föräldraledighet som troligen befästs tidigare i livet. Detta eftersom papporna tar ut ledighet mer i likhet med infödda pappor än i linje med sitt gamla hemland. Men helt fria från det gamla hemlandets normer är utlandsfödda pappor som flyttat mellan Finland och Sverige inte. … Mer Utlandsfödda pappor i Sverige använder mer föräldraledighet än utlandsfödda pappor i Finland

Så återupplivades det kritiserade forskningsprojektet – ny bok om projekt Metropolit

Av: Sten-Åke StenbergVintern 1986 utbröt en stor och upprörd debatt om det sociologiska forskningsprojektet Metropolit. Projektet, som hade startats på Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i början av 1960-talet, följde drygt 15 000 barn födda i Storstockholm under den nu bortgångne professor Carl-Gunnar Janson ledning. Syftet med projektet var mycket brett, men kan samman fattas med … Mer Så återupplivades det kritiserade forskningsprojektet – ny bok om projekt Metropolit

How a controversial research project was revived – a new book on Project Metropolitan

n the winter of 1986 a major debate broke out on the sociological study Project Metropolitan. The study, which was started at the Sociology Department at Stockholm University in the early 1960s under the leadership of the late professor Carl-Gunnar Janson, followed more than 15,000 children born in Greater Stockholm. … Mer How a controversial research project was revived – a new book on Project Metropolitan

New research project on women’s employment and household inequality

Dr. Rense Nieuwenhuis at the Swedish Institute for Social Research (SOFI) was recently awarded a FORTE research grant for his four-year project “In it together? Supporting women’s employment to reduce economic inequality among all households”. The project investigates gender equality in the labor market and inequality between households. … Mer New research project on women’s employment and household inequality

Why do some stroke patients live longer than others?

The Stockholm University Demography Unit, SUDA, at the Department of Sociology recently invited Anna Meyer to give a talk on her award-winning master’s thesis, “Having children is associated with a longer survival after ischemic stroke. A population-based cohort study of 62,580 Swedes over the age of 65.” … Mer Why do some stroke patients live longer than others?

Meet our new blog editors – introducing Amber Beckley and Allison Geerts

Dr. Amber Beckley and PhD Student Allison Geerts recently became the two new editors of this blog. Along with communicator Leila Zoubir who has worked with Socioblog since it’s start in 2017, they will provide the blog with content in the forms of interviews, summaries of own research, comments etc. Dr. Amber Beckley studies the … Mer Meet our new blog editors – introducing Amber Beckley and Allison Geerts