Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer

Av: Magnus Bygren När kvinnor blir mammor stagnerar deras inkomstutveckling och de halkar efter män i chanser att avancera till chefspositioner. Ofta lyfts diskriminering fram som en möjlig förklaring till att kvinnor karriärmässigt halkar efter män när de blivit föräldrar. Att diskriminering förekommer i enskilda fall kan vi vara rätt säkra på, men frågan är … Mer Ingen jobbdiskriminering bakom mammors sämre karriärer

How parental background is connected with children’s pathways into adult life

Author: Outi Sirniö Labor market integration and family formation patterns are considered the key life events in the transition to adulthood. In our recent study, we show that not only single events during early adulthood, but also life courses as a whole are differentiated by childhood living conditions. Children brought up in families with high … Mer How parental background is connected with children’s pathways into adult life

Perhetausta ennustaa aikuistumisen polkuja

Outi Sirniö Kouluttautuminen, työelämään siirtyminen ja perheellistyminen ovat merkittäviä siirtymiä aikuistumisen elämänvaiheessa. Aikuistumista ja aikuisena saavutettua yhteiskunnallista asemaa tutkitaan usein yksittäisiä siirtymiä ja saavutuksia tarkastelemalla. Tuore tutkimuksemme osoittaa, että myös itse aikuistumisen polut eroavat perhetaustan mukaan. Hyväosaisten perheiden lasten polut aikuisuuteen ovat suotuisampia kuin vähäosaisten perheiden lasten aikuistumisen vaiheet. Vaikka nuorilla onkin yhä enemmän vapautta tehdä … Mer Perhetausta ennustaa aikuistumisen polkuja

Höga ambitioner och brist på kontakter kan vara en hälsorisk

Av: Alexander Miething Unga vuxna med utländsk bakgrund drabbas oftare av psykisk ohälsa än jämnåriga med svenskfödda föräldrar. I synnerhet upplever unga vuxna med föräldrar födda i Iran oftare depressiva symtom. Förklaringen kan ligga i en kombination av ambitioner och brist på kontaktnät, visar vår nya sociologiska studie. Att människors psykiska hälsa påverkas av både … Mer Höga ambitioner och brist på kontakter kan vara en hälsorisk

High ambitions but lacking contacts can be a health risk

Author: Alexander Miething Young adults with non-Swedish background suffer more often from worse mental health than their peers without immigrant background. In particular, young adults with Iranian parents experience depressive symptoms more often. This can be explained by a combination of high ambitions and lacking certain occupational contacts. These are the results of a new … Mer High ambitions but lacking contacts can be a health risk

Att bränna sin kolt – ett motstånd mot kolonialismen

Av: Emma Eriksson Maggi Det har under sommaren debatterats i olika forum (till exempel här, här och här) kring succéfilmen ”Sameblod”, och hur den ska tolkas. Är huvudpersonen Elle Marjas resa från Sápmi till Uppsala en flykt från den grymma rasism hon utsätts för, en flykt från ett konservativt samiskt samhälle, eller kanske något helt … Mer Att bränna sin kolt – ett motstånd mot kolonialismen

Att föda barn sent i livet påverkar inte barnets hälsa negativt

Av: Kieron Barclay Att föda barn sent i livet – kan det vara dåligt för barnets hälsa? Den frågan kan många blivande föräldrar i Sverige tänkas oroa sig för. Men vår nya studie i American Journal of Epidemiology ger anledning att slappna av. Den visar nämligen att mammans ålder inte är kopplad varken för tidig födsel eller för låg födelsevikt – åtminstone inte bland mammor som har minst två barn. … Mer Att föda barn sent i livet påverkar inte barnets hälsa negativt